Als een bestemmings- of doorreisland extra eisen stelt voor toegang tot het land, voor wie zijn de eventueel daaraan verbonden kosten?

Het kan zijn dat een bestemmingsland specifieke eisen stelt aan inkomende reizigers, zoals een actuele gezondheidsverklaring of negatieve testuitslag. Informatie hierover vind je op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen. Houdt deze website tot de dag van vertrek goed in de gaten, want de situatie kan plotseling wijzigen. Vanuit Spring zal je hier zo veel mogelijk ook over geïnformeerd worden in voorbereiding op de reis.

Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgen voor de benodigde papieren e.d. om toegang te krijgen tot een land. De kosten daarvoor komen voor eigen rekening, ongeacht of deze eisen al golden toen je de reis boekte.