Disclaimer

Deze site wordt onderhouden door vrijwilligers van Nivon Natuurvrienden. Hoewel wij ons best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Nivon Natuurvrienden ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

De rechten van beeldmateriaal op deze site liggen bij de oorspronkelijke makers, tenzij uitdrukkelijk overgedragen aan Nivon Natuurvrienden. Overig materiaal mag voor niet-commerciële doeleinden gebruikt worden mits er een duidelijke bronvermelding wordt geplaatst.

Voor onze activiteiten maken we zoveel mogelijk gebruik van beeldmateriaal gemaakt tijdens onze eigen reizen en weekenden door de vrijwilligers en deelnemers zelf. We zijn iedereen die foto’s maakt die we kunnen gebruiken voor nieuwe activiteiten, erg dankbaar. Gezien het unieke karakter van de reizen maken we soms aanvullend gebruik van op internet beschikbaar beeldmateriaal. Gebruiken we ongevraagd beelden waarvan je over de rechten meent te beschikken, of ben je herkenbaar in beeld op een foto en wil je dat niet, neem dan contact met ons op.